Jubel

Jubel staat voor Juridisch België en is het online content platform met actueel juridisch nieuws en spraakmakende content voor juridische professionals.
Jubel is gespecialiseerd in juridisch nieuws van, voor en over advocaten, fiscalisten, juristen, bedrijfsjuristen, notarissen, gerechtsdeurwaarders, paralegals, magistraten, rechtenstudenten… Op Jubel verschijnen dagelijks juridisch actuele onderwerpen over alle aspecten van het recht in België. Om die reden is Jubel een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van evoluties in juridische wereld en het Belgisch recht.

Het overheidsopdrachtenrecht is een rechtstak waar de gemiddelde burger -en zelfs de gemiddelde jurist- zeer zelden rechtstreeks maar des te meer onrechtstreeks mee in aanraking komt. Om die reden schept mr. Peter Flamey in zijn interviewreeks op Advocatennet.be duidelijkheid over de verschillende aanleidingen voor het zoeken van rechtsbijstand inzake overheidsopdrachten.

Er zijn twee invalshoeken te onderscheiden waarbij betrokken partijen juridische bijstand kunnen zoeken. Ten eerste kan men geconfronteerd worden met een procedure. Op het einde van een plaatsingsprocedure wordt er namelijk een zogenaamd gunningsbesluit genomen, dat in vele gevallen wordt aangevochten door een concurrent die niet werd geselecteerd voor de opdracht. Vervolgens kan men rechtstreeks advies inwinnen bij een gespecialiseerde advocaat, ofwel verzoekt een aanbestedende overheid om de verdediging van het aangevochten gunningsbesluit waar te nemen. In dat geval is het voor de advocaat zaak om, vaak in kortgeding, de rechter te overtuigen van de (on)geldigheid van het desbetreffende gunningsbesluit.

Een tweede invalshoek is daarentegen proactief en preventief van aard. Daarbij gaat het om de opvolging van een plaatsingsprocedure, met de voorbereiding van de kandidatuur en de daarbij horende offerte. Deze fase in de procedure kan interessant zijn omwille van de moeilijkheden die gepaard kunnen gaan met de correcte lezing van het bestek. Het bestek is immers de spil van de plaatsingsprocedure, zowel voor de partijen die willen deelnemen als voor degene die de opdracht heeft uitgeschreven. De mogelijkheid bestaat steeds dat er discussiepunten of gevarenzones aanwezig zijn, die door een proactieve juridische bijstand vaak voorkomen of verholpen kunnen worden.

In hun recente publicatie ‘Overheidsopdrachten’, verschenen in de Algemene Praktische Rechtsverzameling 2017 (APR), geschreven in co-editie met dhr. Constant De Koninck, geven de auteurs toelichting bij tal van ontwikkelingen, evoluties en nieuwigheden. Zodoende brengen Mr. Flamey en de heer De Koninck inzicht en verhelderende structuur in de complexe materie van de Overheidsopdrachten. Het boek is verkrijgbaar bij WoltersKluwer.

 

Geschreven door Flamey Advocaten

Jubel

Jubel staat voor Juridisch België en is het online content platform met actueel juridisch nieuws en spraakmakende content voor juridische professionals.
Jubel is gespecialiseerd in juridisch nieuws van, voor en over advocaten, fiscalisten, juristen, bedrijfsjuristen, notarissen, gerechtsdeurwaarders, paralegals, magistraten, rechtenstudenten… Op Jubel verschijnen dagelijks juridisch actuele onderwerpen over alle aspecten van het recht in België. Om die reden is Jubel een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van evoluties in juridische wereld en het Belgisch recht.

View all posts

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *