Jubel

Jubel staat voor Juridisch België en is het online content platform met actueel juridisch nieuws en spraakmakende content voor juridische professionals.
Jubel is gespecialiseerd in juridisch nieuws van, voor en over advocaten, fiscalisten, juristen, bedrijfsjuristen, notarissen, gerechtsdeurwaarders, paralegals, magistraten, rechtenstudenten… Op Jubel verschijnen dagelijks juridisch actuele onderwerpen over alle aspecten van het recht in België. Om die reden is Jubel een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van evoluties in juridische wereld en het Belgisch recht.

In opdracht van het Vlaamse Steunpunt Fiscaliteit & Begroting heeft Antwerp Tax Academy een onderzoek gevoerd naar voorstellen voor een hervorming van de successierechten.

Sociologische ontwikkelingen zoals wijzigingen in de samenlevingsvormen en wetgevende initiatieven op de verschillende overheidsniveaus leiden tot een ‘partnerbegrip’ dat heel divers wordt ingevuld.

In een eerste deel van dit onderzoek wordt stilgestaan bij de invulling van het begrip ‘partner’. Door het ontstaan van diverse samenlevingsvormen is het moeilijker om het onderscheid met de affectieve samenlevingsvormen te maken. Er wordt getracht een aantal parameters te omschrijven die bruikbaar zijn binnen de erfbelastingen om de affectieve relatie te onderscheiden van andere samenlevingsvormen.

Aansluitend wordt in het volgende deel de huidige vrijstelling die voorzien is voor de vererving van de gezinswoning geëvalueerd.

In het derde deel wordt de mogelijkheid onderzocht om de opsplitsing van het netto-erfdeel in respectievelijk een roerend en een onroerend deel te vervangen door een voetvrijstelling of abattement.

Dit onderzoek werd gevoerd door prof. dr. Bruno Peeters, prof. dr. Nicole Plets en Kathleen de Troeyer.

Het volledig rapport vindt u hier :
Ata – Successierechten

Antwerp Tax Academy is het interfacultair instituut voor belastingwetenschap van de Universiteit Antwerpen. Het voert geregeld onderzoeksprojecten uit in opdracht en voor rekening van de overheid.  

Jubel

Jubel staat voor Juridisch België en is het online content platform met actueel juridisch nieuws en spraakmakende content voor juridische professionals.
Jubel is gespecialiseerd in juridisch nieuws van, voor en over advocaten, fiscalisten, juristen, bedrijfsjuristen, notarissen, gerechtsdeurwaarders, paralegals, magistraten, rechtenstudenten… Op Jubel verschijnen dagelijks juridisch actuele onderwerpen over alle aspecten van het recht in België. Om die reden is Jubel een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van evoluties in juridische wereld en het Belgisch recht.

View all posts

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *