Cazimir

bart.verdickt@cazimir.be'

CAZIMIR is ons eigenzinnig en geïntegreerd team van gespecialiseerde advocaten dat vermogende families en ondernemers helpt met al hun juridische vragen en zorgen over hun vermogen.

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.

Werkelijk versus forfaitair

De erfbelasting wordt berekend op het netto actief van de nalatenschap, dat wil zeggen actief verminderd met het passief. Het is dus in het belang van de belastingplichtigen om de begrafeniskosten en de schulden van de erflater correct aan te geven in het formulier van de aangifte van nalatenschap.

Sinds aanslagjaar 2015 (overlijdens tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015) kunnen erfgenamen er bij het indienen van de aangifte van nalatenschap voor kiezen om de begrafeniskosten en de schulden van de erflater forfaitair op te nemen in plaats van deze werkelijk te begroten (en te bewijzen). Het is ook mogelijk om de schulden van de erflater te bewijzen en enkel te kiezen voor het forfait voor de begrafeniskosten, of omgekeerd.

Dit kan voordelig zijn indien de forfaits hoger liggen dan de werkelijke begrafeniskosten en/of schulden van de erflater. Ook hebben sommige erfgenamen helemaal geen zicht op de werkelijke schulden van de erflater en wil men zich de administratieve rompslomp bewaren om alle bewijzen te zoeken.

Tarieven

De Vlaamse Belastingdienst heeft de geïndexeerde bedragen voor het aanslagjaar 2017 gepubliceerd om het passief van de nalatenschap te berekenen.

Het forfait van de begrafeniskosten bedraagt voor dit aanslagjaar € 6.152,40 (ter vergelijking: voor aj 2016 ging het om € 6.033,49). Indien de erflater echter een uitvaartverzekering afsloot, kan geen gebruik gemaakt worden van dit forfait. Wanneer de uitkering uit deze verzekering niet de werkelijke kosten van de begrafenis dekt, dan kan het saldo wel worden aangegeven als werkelijke kost, op voorwaarde dat men het bewijs ervan levert.

Het forfait van de schulden die de erflater op de dag van het overlijden heeft (huishoudelijke schulden, belastingschulden, kosten van de laatste ziekte etc.), wordt voor het aanslagjaar 2017 bepaald op € 1538,10 (ter vergelijking: voor aj 2016 ging het om € 1.508,37). Was de erflater echter gehuwd onder een gemeenschapsstelsel, dan bedraagt het forfait van deze schulden € 3.076,20 (ter vergelijking: voor aj 2016 ging het om € 3.016,74).

Belangrijke opmerkingen

De keuze voor het forfait is volgens VLABEL definitief, al valt dit niet af te leiden uit de VCF en de Memorie van Toelichting en is dit standpunt van VLABEL onjuist. U kan later dus niet meer beslissen om toch het werkelijk passief te bewijzen. Hetzelfde geldt als u hebt gekozen voor een werkelijk bewijs van het passief. Als het passief geheel of gedeeltelijk wordt verworpen, kan u niet meer beslissen om toch gebruik te maken van het forfait.

Zijn er schulden die specifiek zijn aangegaan om onroerende goederen te verwerven, te verbouwen of te renoveren, dan dienen deze afzonderlijk te worden opgenomen.

Cazimir Advocaten

bart.verdickt@cazimir.be'

Cazimir

CAZIMIR is ons eigenzinnig en geïntegreerd team van gespecialiseerde advocaten dat vermogende families en ondernemers helpt met al hun juridische vragen en zorgen over hun vermogen.

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.

View all posts

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *