Vandelanotte

Fondé en 1948 par Roger Vandelanotte, Vandelanotte fait aujourd'hui partie des dix plus grands bureaux d'expertise comptable en Belgique.

Bureau d'expertise comptable et d'audit indépendant implanté sur l'ensemble de la Flandre, de la Wallonie et de Bruxelles, Vandelanotte conseille chaque jour des professions libérales, des sociétés et des entreprises familiales. Avec plus de 200 collaborateurs spécialisés, Vandelanotte est très actif dans de nombreux secteurs, y compris la construction, ICT, secteur médical, not for profit et service professionnel .

Vandelanotte est également membre d'une alliance internationale de bureaux d'expertise comptable et de consultance indépendants : The Leading Edge Alliance. Ce réseau, la deuxième plus grande association internationale d'experts-comptables et d'auditeurs au monde, est présent dans plus de 100 pays par le biais de 215 entreprises, pour un chiffre d'affaire total de 2,9 milliards USD.

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders is opgelegd met de vijfjaarlijkse controle van de studies van gerechtsdeurwaarders. In dit kader wordt steeds een onafhankelijke bedrijfsrevisor aangesteld die ter plaatse een controle uitvoert, gevolgd door een verslag. Wij zetten de belangrijkste controlewerkzaamheden kort op een rij.

Algemene context

Het doel van deze vijfjaarlijkse controles is het controleren van de solvabiliteit en de veiligheid van derdengelden. Uit het verslag van de revisor zal dan ook blijken of de studie garanties kan bieden inzake de financiële zekerheid tegenover derden. Die zekerheid wordt niet alleen verkregen door een correcte boekhouding, maar ook door een goede algemene organisatie die de interne controle, aangepast aan de omstandigheden, mogelijk maakt.

Mogelijke controlewerkzaamheden    

Organisatie van de boekhouding

Om de organisatie van de boekhouding te toetsen, wordt steeds het gebruikte programma bekeken. Daarnaast wordt ook de aanwezige kennis op het kantoor getoetst op basis van de gebruikte software. De interne controle wordt gemeten aan de hand van de mate waarin het vierogenprincipe wordt toegepast. Verder is er ook een nazicht van de interne jaarrekening en van de toepassing van het opgelegde rekeningstelsel.

Boekhoudkundige verplichtingen

Tijdens de controlewerkzaamheden wordt ook de tabel van de onmiddellijke liquiditeit onder de loep genomen. De bedragen opgenomen in deze staat worden afgetoetst met de boekhouding. De studie moet de detaillijsten omtrent de nog te ontvangen rechten, vacaties, kosten en uitschotten voorleggen aan de revisor.

Gerechtsdeurwaarders die hun activiteiten uitoefenen onder de vorm van een vennootschap zal ook een detaillijst van de nog te realiseren omzet moeten voorleggen aan de revisor. Dit geldt niet voor eenmanszaken. Steekproefsgewijs worden een aantal dossiers gecontroleerd op verschillende zaken.

Ten slotte wordt ook het onderscheid tussen de derdenrekening en de andere rekeningen nagekeken, net zoals het gebruik van de rubriekrekeningen en het opvragen van de provisies. Ook het correct toepassen van kosten en erelonen die niet onderwerpen zijn aan btw wordt onderzocht.

Attest van boekhoudkundige toestand

De bedrijfsrevisor zal ook het verloop van de opmaak van het attest van de boekhoudkundige toestand bespreken. Kan dit automatisch uit de boekhouding en het informaticasysteem worden gehaald of moet dit manueel worden opgesteld?

Mocht uw studie het voorwerp zijn van deze vijfjaarlijkse controle of heeft u nood aan een externe consultant met kennis en ervaring ter zake? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze specialisten via contact@vdl.be. Wij assisteren u graag bij de voorbereidingen op deze controle.

Door Sofie DE BRANDT en Kathy VROMAN

Vandelanotte

Vandelanotte

Fondé en 1948 par Roger Vandelanotte, Vandelanotte fait aujourd'hui partie des dix plus grands bureaux d'expertise comptable en Belgique.

Bureau d'expertise comptable et d'audit indépendant implanté sur l'ensemble de la Flandre, de la Wallonie et de Bruxelles, Vandelanotte conseille chaque jour des professions libérales, des sociétés et des entreprises familiales. Avec plus de 200 collaborateurs spécialisés, Vandelanotte est très actif dans de nombreux secteurs, y compris la construction, ICT, secteur médical, not for profit et service professionnel .

Vandelanotte est également membre d'une alliance internationale de bureaux d'expertise comptable et de consultance indépendants : The Leading Edge Alliance. Ce réseau, la deuxième plus grande association internationale d'experts-comptables et d'auditeurs au monde, est présent dans plus de 100 pays par le biais de 215 entreprises, pour un chiffre d'affaire total de 2,9 milliards USD.

View all posts

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *