Jubel

Jubel staat voor Juridisch België en is het online content platform met actueel juridisch nieuws en spraakmakende content voor juridische professionals.
Jubel is gespecialiseerd in juridisch nieuws van, voor en over advocaten, fiscalisten, juristen, bedrijfsjuristen, notarissen, gerechtsdeurwaarders, paralegals, magistraten, rechtenstudenten… Op Jubel verschijnen dagelijks juridisch actuele onderwerpen over alle aspecten van het recht in België. Om die reden is Jubel een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van evoluties in juridische wereld en het Belgisch recht.

Traditiegetrouw wordt er opnieuw, net voor het zomerreces, een programmawet of -decreet goedgekeurd met daarin een batterij aan fiscale maatregelen. In het federale ontwerp van Programmawet, zoals goedgekeurd door de Commissie voor de Financiën en de Begroting op 30 juni 2015, springen vooral de kaaimantaks, de karaattaks, de uitbreiding van de liquidatiereserve en de ‘tax shelter’ voor startende ondernemingen in het oog.
De Vlaamse regering heeft in het Programmadecreet van 30 juni 2015 op haar beurt besloten tot een verlaging van de schenkbelasting op onroerende goederen en de afschaffing van de sterfhuisclausule. In navolging van onze vorige nieuwsbrief, spitsen we ons ook in deze nieuwsbrief toe op twee nieuwe maatregelen die in het bijzonder KMO’s en vermogens- en successieplanning aanbelangen.

Lees er alles over in de nieuwsbrief van Laurius.
Laurius_nieuwsbrief_juli
Bij vragen m.b.t. het bovenstaande, aarzel niet contact op te nemen met het fiscale team.
Sam Gommers en Philippe Hinnekens

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *