Jubel

Jubel staat voor Juridisch België en is het online content platform met actueel juridisch nieuws en spraakmakende content voor juridische professionals.
Jubel is gespecialiseerd in juridisch nieuws van, voor en over advocaten, fiscalisten, juristen, bedrijfsjuristen, notarissen, gerechtsdeurwaarders, paralegals, magistraten, rechtenstudenten… Op Jubel verschijnen dagelijks juridisch actuele onderwerpen over alle aspecten van het recht in België. Om die reden is Jubel een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van evoluties in juridische wereld en het Belgisch recht.

De FOD Financiën en de rechtenfaculteit van de Universiteit Antwerpen slaan de handen in elkaar voor een permanente vorming rond douane en accijnzen. “Meer van dergelijke private opleidingen komen de instroom in de douanediensten ten goede”.

De permanente vorming douane en accijnzen is een modulair samengestelde, academisch georiënteerde specialisatieopleiding. Ze wordt georganiseerd — in samenspraak met de FOD Financiën — door de Universiteit Antwerpen (Nederlandstalig luik) en de Universiteit Luik (Franstalig luik), met medewerking van de privésector. Bij het uitwerken van de opleiding is rekening gehouden met het EU Customs Competency Framework .

“Dit pilootproject richt zich tot werknemers uit de privésector, ambtenaren, advocaten en magistraten, maar ook tot studenten die al een bachelordiploma behaalden” zegt Johan Van Overtveldt, Minister van Financiën.

Tax Academy

“Het idee voor de permanente vorming ontstond in de marge van de mini-seminaries van Antwerp Tax Academy”, zegt Werner Rens van de FOD Financiën”. Administrateur-generaal van de douane Kristiaan Vanderwaeren opperde toen een samenwerking op het vlak van opleiding, en zo werd deze opleiding dan verder uitgewerkt. Meer van dergelijke opleidingen in de privésector komt ook de douanediensten ten goede, bijvoorbeeld op het vlak van instroom.”

Specialisatie volgt 

Deze nieuwe opleiding kadert in het “Europese Competentie Framework”, dat gericht is op het harmoniseren en verbeteren van de kennis inzake douane en internationale handel binnen de lidstaten van de Europese Unie. De Douane ondersteunt het project met lesgevers of experten om bepaalde aspecten van de materie te doceren. Daarnaast worden de cursussen gegeven door academici en experten uit de  juridische en de bedrijfswereld. In een eerste fase bestaat deze vorming uit een algemene module douane en accijnzen. Van zodra deze module afgerond is, zullen in een volgende fase specialisatiemodules georganiseerd worden.

De cursus wordt tussen 26 februari en 29 maart 2018 georganiseerd op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen. Deelnemen kost 2.500 euro. De opleiding is goedgekeurd voor betaald educatief verlof in PC226. Meer informatie vind je hier.

Michiel Leen

Persbericht van 21 februari 2018
www.flows.be

De deelnemers van de vorming ontvangen het cursusboek ‘Douane en accijnzen: wetgevingsbundel 2018’ door prof. Eric Van Dooren.
Kom meer te weten over dit boek op Mijnwetboek.be.

Jubel

Jubel staat voor Juridisch België en is het online content platform met actueel juridisch nieuws en spraakmakende content voor juridische professionals.
Jubel is gespecialiseerd in juridisch nieuws van, voor en over advocaten, fiscalisten, juristen, bedrijfsjuristen, notarissen, gerechtsdeurwaarders, paralegals, magistraten, rechtenstudenten… Op Jubel verschijnen dagelijks juridisch actuele onderwerpen over alle aspecten van het recht in België. Om die reden is Jubel een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van evoluties in juridische wereld en het Belgisch recht.

View all posts

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *