Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit

De fiscaliteit van spaar- en beleggingsproducten is in volle beweging in België en op Europees vlak. De quasi wereldwijde uitwisseling van financiële informatie over buitenlandse rekeningen en beleggingsverzekeringen kent steeds meer nieuwe toepassingen.

Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit wil u systematisch fiscaal wegwijs maken in de nieuwe nationale en internationale evoluties op het vlak van:
- de fiscale behandeling van beleggingsproducten uit België en de omliggende landen
- corporate actions
- de uitwisseling van financiële informatie
- de evolutie van het bankgeheim
- de toenemende fiscale transparantie
- de bescherming van de privacy

Het tijdschrift biedt u actuele en diepgravende artikelen, waarin vooraanstaande specialisten de ontwikkelingen op een onderbouwde en structurele manier toelichten. Een redactiecomité met vertegenwoordigers uit de Belgische en Europese financiële sector, alsook van gereputeerde advocaten- en fiscale kantoren, waakt over de kwaliteit van de teksten.

Twintig jaar geleden verscheen het succesvolle boek ‘Clicking’ van de Amerikaanse trendwatcher en marketeer Faith Popcorn. Zij beschreef daarin zestien trends van de nabije toekomst waarmee mensen best rekening zouden gaan houden in hun persoonlijk leven en in hun beroepsactiviteiten, en waarvan de aansluiting een aanpassing van de mindset veronderstelde. ‘Clicking’ veronderstelt de moed om over te schakelen naar iets nieuws, om oudere afgedane trends los te laten en nieuwe kansen aan te grijpen.

In fiscalibus staan we vandaag op het kruispunt van de nieuwe toepassingen van quasi wereldwijde uitwisseling van financiële informatie over buitenlandse rekeningen en beleggingsverzekeringen. De eerste uitwisseling van informatie op basis van de common reporting standards en de bijstandsrichtlijn door een zestigtal landen en territoria zal voor het eerst in september 2017 plaatsvinden. Een jaar nadien komen er nog eens een vijftigtal andere territoria bij. Het wordt spannend afwachten hoe de fiscus van de woonplaats deze informatie zal gebruiken en hoe hij een nationaal referentiekader zal gebruiken om buitenlandse ‘exotische’ producten te taxeren.

Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit wil u systematisch fiscaal wegwijs maken in de fiscale behandeling van beleggingsproducten uit België en de omliggende landen, alsook met nieuwe evoluties en beslissingen van de administratie of de Dienst Voorafgaande beslissingen op dat vlak.

Omwille van het internationaal karakter van sommige bijdragen, kunnen de teksten in het Nederlands, het Frans of het Engels geschreven zijn.

Ook andere nieuwe toepassingen zullen aan bod komen, zoals het doorkijken naar de ultimate beneficial owner, wat in België momenteel al in zekere zin gebeurt met de toepassing van de Kaaimantaks en binnenkort met de invoering van het register van uiteindelijke begunstigden.

En door de grotere fiscale transparantie met informatie van het buitenland naar België, is er ook een trend in de andere richting waar te nemen, namelijk dat indirecte taksen en soms ook voorheffingen de inwoners zullen achtervolgen in het buitenland.

Dit is sinds jaar en dag een bekend fenomeen voor wat betreft de taks op de verzekeringspremies die van toepassing blijft op buitenlandse verzekeringen die een Belgisch risico dekken, maar ook voor Franse inwoners die sinds 2013 een forfaitaire bronheffing moeten betalen op interesten en dividenden die zij op hun buitenlandse rekening gestort krijgen.

En zo is er sinds begin 2017 ook de Belgische beurstaks die de Belg in het buitenland achtervolgt.

Daarnaast zijn er ook nog de buitenlandse “corporate actions”, waarmee menig Belgische tussenpersoon dikwijls problemen heeft om te weten hoe het Belgisch stelsel van roerende voorheffing daarop toegepast moet worden. Ook op dat vlak zijn vooral evoluties in de (internationale) rechtspraak waar te nemen.

Met dit nieuw tijdschrift inzake fiscaliteit van beleggingen, corporate actions, uitwisseling van financiële informatie, evolutie van het bankgeheim, de toenemende fiscale transparantie en de bescherming van de privacy, nationaal en internationaal, willen we de lezers op de hoogte brengen van de nieuwe fiscale evoluties en trends op al deze vlakken.

Het dient met andere woorden bij te dragen tot een ‘TAX CLICKING’ en niet alleen bij de praktijkbeoefenaar, maar ook bij politici en beleidsmakers.

Een redactiecomité met vertegenwoordigers uit de Belgische en Europese financiële sector, alsook van gereputeerde advocaten- en fiscale kantoren, zal waken over de kwaliteit van de teksten.

Ik wens u een verrijkende lectuur toe!

Dirk Coveliers

Dirk Coveliers is hoofdredacteur bij Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit (TBF) en is daarnaast actief als advocaat-vennoot bij Sherpa Law. Vanaf 2 oktober 2017 gaat mr. Coveliers als advocaat aan de slag bij Tiberghien Advocaten.

Dit artikel verscheen eerder als ‘Voorwoord’ in het eerste nummer van juni 2017.
Meer informatie over inhoud en bestelmogelijkheden van Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit kunt u terugvinden op Mijnwetboek.be.

 

Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit

De fiscaliteit van spaar- en beleggingsproducten is in volle beweging in België en op Europees vlak. De quasi wereldwijde uitwisseling van financiële informatie over buitenlandse rekeningen en beleggingsverzekeringen kent steeds meer nieuwe toepassingen.

Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit wil u systematisch fiscaal wegwijs maken in de nieuwe nationale en internationale evoluties op het vlak van:
- de fiscale behandeling van beleggingsproducten uit België en de omliggende landen
- corporate actions
- de uitwisseling van financiële informatie
- de evolutie van het bankgeheim
- de toenemende fiscale transparantie
- de bescherming van de privacy

Het tijdschrift biedt u actuele en diepgravende artikelen, waarin vooraanstaande specialisten de ontwikkelingen op een onderbouwde en structurele manier toelichten. Een redactiecomité met vertegenwoordigers uit de Belgische en Europese financiële sector, alsook van gereputeerde advocaten- en fiscale kantoren, waakt over de kwaliteit van de teksten.

View all posts

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *