Studio Legale

STUDIO | LEGALE is een dynamisch advocatenkantoor van ambitieuze dertigers. Olivier Boes, Christian Clement en Joost Peeters richtten het samen op in 2009 met slechts één doel: u snel en goed van uw juridische problemen verlossen. Eva Pauwels vervoegde het kantoor in 2010 en werd intussen partner. Thans zijn er 15 advocaten en 5 administratieve medewerkers te uwer beschikking.

STUDIO | LEGALE vertegenwoordigt grote en kleine bedrijven, particulieren en intussen ook overheden.

STUDIO | LEGALE is voornamelijk actief in het vennootschaps-, handels-, burgerlijk-, bouw-, arbeids-, milieu-, en strafrecht. Maar uiteraard bent u ook welkom met vragen aangaande andere rechtstakken. Kunnen we die zelf niet optimaal beantwoorden, dan sturen wij u door naar een specialist ter zake. Zo krijgt u altijd de beste service.

Tevens beschikt het gehele team over een ver doorgedreven specialisatie in INCASSO waarbij wij investeerden in moderne technieken om dit zo efficiënt en snel mogelijk te kunnen doen.

Vanaf 1 april 2017 start RegSol, het Centraal Register voor Solvabiliteit. Dit betekent onder andere dat U als schuldeiser in een faillissement, vanaf 1 april 2017 Uw schuldvordering digitaal dient aan te geven.

1. Algemeen

Vanaf 1 april 2017 zal elke faillissementsdossier opgenomen en bewaard worden in het Centraal Register Solvabiliteit. Dit bepaalt het koninklijk besluit houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit dat op 27 maart 2017 in het Staatsblad verscheen. De papierstroom zal verdwijnen en wordt vervangen door een faillissementsdossier dat op een elektronische manier wordt opgebouwd en bijgehouden.

Alle actoren van een faillissement (d.i. zowel schuldeisers, curatoren, Rechter-Commissarissen, magistraten, griffiers als het openbaar ministerie) zullen via deze geïnformatiseerde databank belangrijke documenten kunnen opstellen, ondertekenen en uitwisselen.

Het Centraal Register Solvabiliteit bevat alle gegevens en stukken die betrekking hebben op de faillissementsprocedure.

Regsol is toegankelijk op : www.regsol.be.

Ook voor faillissementen die reeds geopend zijn, zal men vanaf 1 april 2017 moeten werken met het Centraal Register Solvabiliteit. De papieren versie blijft tot en met 31 maart 2017 behouden en is steeds raadpleegbaar op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

2. Openbaar deel – privaat deel

Het register (www.regsol.be) zal opgesplitst worden in een ‘openbaar’ deel en een ‘privaat’ deel:

Het privaat deel is enkel toegankelijk voor magistraten, curatoren en griffiers.

Het openbaar deel is toegankelijk voor schuldeisers of belanghebbenden. Schuldeisers kunnen schuldvorderingen elektronisch neerleggen. Belanghebbenden kunnen documenten met recht van inzage raadplegen

3. Schuldeisers

Voor schuldeisers is Regsol erg belangrijk. Indien U schuldeiser bent in een faillissement zal U namelijk voortaan op elektronische wijze in het Centraal Register Solvabiliteit aangifte moeten van Uw schuldvordering.

Als rechtspersoon of natuurlijke persoon met raadsman, zal uw raadsman de schuldvordering elektronisch neerleggen via www.regsol.be.

Als rechtspersoon zonder raadsman bent U eveneens verplicht om Uw aangifte via elektronische weg in te dienen.

Voor deze elektronische aangifte dient een vergoeding betaald te worden van 6,00 euro. Deze vergoeding is vrijgesteld van BTW en is bedoeld om de werking van het platform te bekostigen.

De elektronische aangifte van schuldvordering komt rechtstreeks bij de curator terecht, die dan net zoals vroeger instaat voor de verwerking ervan.

Deze verplichting geldt niet voor rechtspersonen die in het buitenland gevestigd zijn en natuurlijke personen (d.i. iemand die niet over een ondernemingsnummer beschikt). Zij kunnen hun aangifte indienen met een aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het kantooradres van de curator zelf.

Wanneer Uw aangifte werd ingediend, krijgt U toegang tot het faillissementsdossier en kan U Uw aangifte steeds via www.regsol.be bekijken, aanvullen of verbeteren.

Studio Legale Advocaten

Voor verdere vragen over de digitale aangifte van schuldvordering, aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder.

4 comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 • Wat is de wachttijd voor de aanmaak van een nieuwe account in Regsol ? Aanvraag werd ingediend op 22 mei. Op 30 mei is deze nog niet beschikbaar. Betreft faillissement van 30/03/2017 nv CENTRATEC – BOORTMEERBEEK – ref. Rechtbank van Koophandel 20170086

  • Geachte mevrouw Vereecken,

   Hartelijk dank voor uw reactie. Graag verwijzen wij u met uw vraag door naar de auteur van het artikel, namelijk Studio Legale Advocaten. De auteur is te bereiken via volgend e-mailadres: joost.peeters@studio-legale.be.

 • Geachte,

  Vorige week diende ik te pleiten voor het Hof van Beroep te Luik, waar de curator met grote schaamte moest meedelen dat sommige gegevens uitsluitend in het Nederlands staan vermeld, wat het Hof duidelijk niet kon waarderen.

  Kan hier geen mouw aangepast worden?

  Met vriendelijke groeten,

  Georges Bruynseraede

  • Geachte mr. Bruynseraede,

   Hartelijk dank voor uw reactie.
   Graag verwijzen wij u met uw vraag door naar de auteur van het artikel, namelijk Studio Legale Advocaten. De auteur is te bereiken via volgend e-mailadres: joost.peeters@studio-legale.be.
   Mogelijks kan u met met deze vraag ook terecht bij het kabinet van minister van justitie Geens.
   U kan contact opnemen op volgend mailadres: info.kabinet@just.fgov.be of telefonisch op het nummer 02 542 80 11