CBR

Het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) bij de Universiteit Antwerpen verbindt de professionele praktijkjurist met de postacademische toekomst door nieuwe wetgeving op de voet te volgen en vooruit te blikken op belangrijke juridische innovaties en tendensen in rechtspraak en rechtsleer.

Bij de opstelling van het jaarprogramma wordt CBR geadviseerd door een denktank waarin het ganse scala aan juridische beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn. Ook de CBR-deelnemers, de leden van faculteit en de achterban van de vertegenwoordigers in de stuurgroep worden gevraagd suggesties aan te brengen.

Vijfjaarlijks organiseert CBR ook het Antwerps JuristenCongres waarvan de eerste editie een initiatief was van Minister van Staat en eregouverneur van de Provincie Antwerpen Andries Kinsbergen. Thema’s die tot nog toe aan bod kwamen waren: Rechtspraktijk en Milieubescherming (1991), Actuele ontwikkelingen in de rechtsverhouding tussen de consument en de bank (1995, Arm Recht? Kansarmoede en Recht (1997), Verjaring (2007), Samenlevingsvormen en Recht (2012) en Digitalisering en Recht (2017).

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), dat ingevoerd werd op 1 mei 2019, is een mijlpaal en innoveert in belangrijke mate het Belgisch vennootschapsrecht. De uitdagingen zijn talrijk, niet in het minst voor het vrij beroep.

Tegelijk vaart de wetgever een duidelijke koers: de BV is de ondernemingsdrager bij uitstek voor het vrij beroep. De wetgever wenst dat de vele vennootschappen van vrije beroepers als CVBA zich omvormen in BV’s, nu de CVBA niet beantwoordt aan de “waarachtige” CV zoals de wetgever die in de context van het WVV voor ogen heeft.

De deadline nabij

Als dat uiterlijk 1 januari 2020 gebeurt, dan wordt de complexe overgangsregeling van rechtswege, die dan van start gaat, vermeden. De overgangsregeling loopt ten einde op 1 januari 2024, wanneer de effectieve omzetting van rechtswege in werking treedt. Vanaf dan wordt de CVBA als “valse” CV van rechtswege omgezet in een BV. Voor nieuwe vennootschappen van vrije beroepen, opgericht vanaf 1 mei 2019, is de CV niet meer mogelijk. Dergelijke CV kan door de ondernemingsrechtbank -op verzoek van een aandeelhouder, het openbaar ministerie of iedere belanghebbende- worden ontbonden.

In het licht van dit alles wordt verwacht dat vele bestaande professionele vennootschappen van vrije beroepen spoedig de vlucht vooruit naar de BV nemen en dat een omzettingsgolf zich aandient. Voor de nieuwe vennootschappen van vrije beroepen zal de BV de standaardvorm zijn.

Forum CBR Universiteit Antwerpen

Op 26 november 2019 organiseert de Faculteit Rechten een forum dat de BV als ondernemingsdrager voor het vrij beroep bestudeert. Naast enkele algemene beschouwingen inzake de BV als ondernemingsdrager voor het vrij beroep worden de bestaande CVBA’s van vrije beroepen tegen het licht gehouden vanuit het perspectief van de noodzaak tot omzetting en aanpassing in functie van het WVV. Tot slot komen de nodige en nuttige clausules op te nemen in de statuten van de BV voor het vrij beroep aan bod en in een panel wordt aandacht besteed aan verschillende perspectieven i.v.m. de BV als ondernemingsdrager voor het vrij beroep.

Het forum “De nieuwe BV en het vrij beroep” biedt niet alleen een bruikbaar juridisch kader inzake de BV als ondernemingsdrager voor het vrij beroep, maar reikt ook concrete tips aan voor de goede organisatie ervan en meer in het algemeen maakt het waardevolle reflecties van en voor de praktijkjurist.

Centrum voor Beroepsvolmaking in de Rechten

CBR

Het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) bij de Universiteit Antwerpen verbindt de professionele praktijkjurist met de postacademische toekomst door nieuwe wetgeving op de voet te volgen en vooruit te blikken op belangrijke juridische innovaties en tendensen in rechtspraak en rechtsleer.

Bij de opstelling van het jaarprogramma wordt CBR geadviseerd door een denktank waarin het ganse scala aan juridische beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn. Ook de CBR-deelnemers, de leden van faculteit en de achterban van de vertegenwoordigers in de stuurgroep worden gevraagd suggesties aan te brengen.

Vijfjaarlijks organiseert CBR ook het Antwerps JuristenCongres waarvan de eerste editie een initiatief was van Minister van Staat en eregouverneur van de Provincie Antwerpen Andries Kinsbergen. Thema’s die tot nog toe aan bod kwamen waren: Rechtspraktijk en Milieubescherming (1991), Actuele ontwikkelingen in de rechtsverhouding tussen de consument en de bank (1995, Arm Recht? Kansarmoede en Recht (1997), Verjaring (2007), Samenlevingsvormen en Recht (2012) en Digitalisering en Recht (2017).

View all posts

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *