Johan Verstraete

1966 Doctor juris en lic. Notariaat K.U. Leuven
1966 Vorsersmandaat N.F.W.O. (1966-1969) Prom : Prof. Roger Dillemans
1969 Notarieel medewerker op het kantoor van vader (1969-1980)
1980 Notaris sinds 1980, sinds 14.11.2003 geassocieerd met mijn dochter Annelies
1990 Lid van het Comité voor Studie- en Wetgeving van de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen sinds 1990
1993 Hoofddocent KULeuven (vak: Notariële akten en notariële praktijk ivm familie- en familiaal vermogensrecht)
2002 Hoogleraar KULeuven
2002-2008 Voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van het Comité voor Studie- en Wetgeving van de KFBN.
2002-2008 Lid van het Juridisch Bureau van de KFBN.
2007 em. Hoogleraar KULeuven
2009 sinds 31 dec. 2009 erenotaris
2010 lid Wetenschappelijk Comité Ventôsestichting van de KFBN

“Moeten andere kinderen instaan voor kosten, besteed aan mijn zorgenkind, indien de eigen inkomsten van dit kind niet volstaan?”

 Het antwoord is: neen. Er bestaat geen wettelijke onderhoudsplicht tussen broers of zussen en al helemaal niet tussen verdere verwanten. Toch kan er een gewetens- of fatsoenlijkheidsplicht bestaat – in de juridische taal: een “natuurlijke verbintenis” – bestaan om aan naaste familieleden onderhoudssteun te verlenen, los van enige wettelijke verplichting.

Het bijzondere aan een natuurlijke verbintenis is dat er wel degelijk een schuld is, maar dat de middelen ontbreken om ze juridisch af te dwingen. Heb je vrijwillig een natuurlijke verbintenis voldaan, dan kun je hetgeen je betaald hebt niet terugvorderen. Er is dan ook geen sprake van een “onverschuldigde betaling”. Er is in dit geval ook geen sprake van dat je een gift zou gedaan hebben. Je hebt een (juridisch niet afdwingbare) schuld voldaan.

Om een natuurlijke verbintenis om te zetten in een civielrechtelijke verbintenis volstaat een belofte van nakoming van deze verbintenis maar het louter erkennen van het bestaan van een natuurlijke verbintenis is niet voldoende.

Toch ben je nooit zeker dat een rechter het bestaan van een natuurlijke verbintenis zal erkennen. Bij betwisting heeft de rechter het laatste woord.

Meer lezen? 

Johan Verstraete

1966 Doctor juris en lic. Notariaat K.U. Leuven
1966 Vorsersmandaat N.F.W.O. (1966-1969) Prom : Prof. Roger Dillemans
1969 Notarieel medewerker op het kantoor van vader (1969-1980)
1980 Notaris sinds 1980, sinds 14.11.2003 geassocieerd met mijn dochter Annelies
1990 Lid van het Comité voor Studie- en Wetgeving van de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen sinds 1990
1993 Hoofddocent KULeuven (vak: Notariële akten en notariële praktijk ivm familie- en familiaal vermogensrecht)
2002 Hoogleraar KULeuven
2002-2008 Voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van het Comité voor Studie- en Wetgeving van de KFBN.
2002-2008 Lid van het Juridisch Bureau van de KFBN.
2007 em. Hoogleraar KULeuven
2009 sinds 31 dec. 2009 erenotaris
2010 lid Wetenschappelijk Comité Ventôsestichting van de KFBN

View all posts

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *