Studio Legale

STUDIO | LEGALE is een dynamisch advocatenkantoor van ambitieuze dertigers. Olivier Boes, Christian Clement en Joost Peeters richtten het samen op in 2009 met slechts één doel: u snel en goed van uw juridische problemen verlossen. Eva Pauwels vervoegde het kantoor in 2010 en werd intussen partner. Thans zijn er 15 advocaten en 5 administratieve medewerkers te uwer beschikking.

STUDIO | LEGALE vertegenwoordigt grote en kleine bedrijven, particulieren en intussen ook overheden.

STUDIO | LEGALE is voornamelijk actief in het vennootschaps-, handels-, burgerlijk-, bouw-, arbeids-, milieu-, en strafrecht. Maar uiteraard bent u ook welkom met vragen aangaande andere rechtstakken. Kunnen we die zelf niet optimaal beantwoorden, dan sturen wij u door naar een specialist ter zake. Zo krijgt u altijd de beste service.

Tevens beschikt het gehele team over een ver doorgedreven specialisatie in INCASSO waarbij wij investeerden in moderne technieken om dit zo efficiënt en snel mogelijk te kunnen doen.

Op 1 september 2019 trad ‘de wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering’ in werking. Een rechtsbijstandsverzekering houdt in dat uw verzekeraar bepaalde diensten verricht en kosten op zich neemt, zodat u uw rechten kan laten gelden wanneer u betrokken raakt bij een juridisch conflict. Zo zal u bijvoorbeeld de kosten van uw advocaat niet zelf hoeven te betalen.

Wees geïnformeerd

De waarborg rechtsbijstand komt meestal voor als aanvullende waarborg bij een bepaalde verzekering. De rechtsbijstand is dan beperkt tot geschillen die voortvloeien uit schadegevallen die gedekt zijn onder die bepaalde polis, bijvoorbeeld een verkeersongeval in het geval van een autoverzekering of waterschade bij een brandverzekering. Weinig mensen weten dat hun verzekering een waarborg rechtsbijstand omvat, hoewel dit hen toelaat hun rechten uit te oefenen zonder kosten te maken. Lees dus zeker even uw polis na!

Daarnaast bestaan er ook aparte verzekeringen specifiek voor rechtsbijstand. U verzekert dan het risico op juridische kosten bij bepaalde door u gekozen materies, bijvoorbeeld een echtscheiding of een strafzaak. Het is dit laatste type rechtsbijstandsverzekering die de overheid met de nieuwe wet tracht te stimuleren. Zo tracht ze het rechtssysteem toegankelijker te maken voor alle lagen van de bevolking.

Belastingvermindering

Onvermogenden kunnen reeds terugvallen op het pro-deo systeem wanneer zij juridische problemen hebben. De modale burger met een gemiddeld inkomen verdient echter vaak te veel om van dit systeem gebruik te kunnen maken, zonder dat hij voldoende financiële marge heeft om een gerechtelijke procedure te bekostigen. Door een fiscaal voordeel te koppelen aan de premies van een rechtsbijstandsverzekering, tracht de overheid hieraan te verhelpen. Concreet wordt er een belastingvermindering toegekend van 40%. Het bedrag van de premie waarvoor een belastingvermindering wordt toegekend, wordt beperkt tot 310,00 Euro. Dit maakt dat u tot 124,00 Euro kan besparen op uw belastingaangifte.

De premies die vanaf 1 september 2019 betaald worden, kunnen worden ingebracht. Het belastingvoordeel kan dus verkregen worden vanaf het aanslagjaar 2020.

De wet bepaalt de minimumvoorwaarden waaraan de polis moet voldoen om in aanmerking te komen voor het belastingvoordeel. Zo dient uw verzekeraar u bijvoorbeeld te dekken voor minstens 13.000 Euro in burgerlijke zaken, 13.500 Euro in strafzaken, 3.375 Euro bij echtscheidingen en 6.750 Euro bij bouwgeschillen.

Wat verandert er precies?

Het belangrijkste verschil met de huidige rechtsbijstandsverzekeringen, is de mogelijkheid om contractuele geschillen in de bouw te dekken. Dit risico was tot op heden onverzekerbaar voor particulieren. Dit is uiteraard een groot voordeel, vermits er bij bouwgeschillen vaak deskundigen dienen te worden aangesteld, die extra kosten en extra tijd met zich meebrengen.

Ook belangrijk is dat de vrije keuze van advocaat gegarandeerd blijft. De verzekerde die een specifieke rechtsbijstandsverzekering afsluit bij een bepaalde maatschappij, dient dus niet af te stappen van zijn vaste advocaat.

Besluit

Het afsluiten van een specifieke rechtsbijstandsverzekering is dus voordelig voor de rechtszoekende omdat het enerzijds de kosten van een juridische procedure draaglijk maakt en anderzijds de te betalen belasting doet dalen. Let wel, de wet voorziet een wachttijd van 5 jaar voor bouwgeschillen, 3 jaar voor echtscheidingen en 1 jaar voor overige geschillen. Het valt dan ook aan te raden zo snel als mogelijk een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten om toekomstige geschillen gedekt te zien. U kan deze vanaf nu immers gedeeltelijk fiscaal aftrekken!

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering afgesloten voor een bepaalde juridische materie en wenst u bijstand van het Studio Legale- team? U vindt al onze contactgegevens en meer informatie terug op www.studio-legale.be

Studio Legale

Meer lezen van Studio Legale? Dat kan hier!

Studio Legale

STUDIO | LEGALE is een dynamisch advocatenkantoor van ambitieuze dertigers. Olivier Boes, Christian Clement en Joost Peeters richtten het samen op in 2009 met slechts één doel: u snel en goed van uw juridische problemen verlossen. Eva Pauwels vervoegde het kantoor in 2010 en werd intussen partner. Thans zijn er 15 advocaten en 5 administratieve medewerkers te uwer beschikking.

STUDIO | LEGALE vertegenwoordigt grote en kleine bedrijven, particulieren en intussen ook overheden.

STUDIO | LEGALE is voornamelijk actief in het vennootschaps-, handels-, burgerlijk-, bouw-, arbeids-, milieu-, en strafrecht. Maar uiteraard bent u ook welkom met vragen aangaande andere rechtstakken. Kunnen we die zelf niet optimaal beantwoorden, dan sturen wij u door naar een specialist ter zake. Zo krijgt u altijd de beste service.

Tevens beschikt het gehele team over een ver doorgedreven specialisatie in INCASSO waarbij wij investeerden in moderne technieken om dit zo efficiënt en snel mogelijk te kunnen doen.

View all posts

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *