Today's Lawyer

Advocaten moeten goede juristen zijn, maar ook - en steeds meer - goede ondernemers. Sommige advocaten zijn daar zeer bedreven in. Andere doen het met wat tegenzin, omdat ze te veel van het ambachtelijke advocatenwerk houden. Maar iedereen wordt met de zakelijke aspecten van de beroepsuitoefening geconfronteerd:

- Hoe bepaal ik mijn tarieven?
- Zijn er nieuwe businessmodellen voor de advocatuur?
- Welke marketinginspanningen zijn noodzakelijk of nuttig voor een advocatenkantoor?
- Etc...

Today’s Lawyer behandelt dit soort vragen: in een directe stijl en a.d.h.v. korte, toegankelijke artikels. Soms als aanzet tot reflectie en actie. Dan weer om uw blik te verruimen. Om u de bevestiging te geven van wat u al langer aanvoelde, of misschien juist om uw eigen werkmethodes in vraag te stellen en nieuwe ideeën op te pikken. Dit tijdschrift informeert u over alle onderwerpen die de ondernemende advocaat interesseren en aanbelangen.

De kernredactie bestaat uit advocaten die gepassioneerd zijn door hun beroep en die zelf graag stilstaan bij de nieuwe evoluties. Daarnaast is er een schare co-auteurs die beknopt en to-the-point hun expertise (in marketing, IT, accountancy, deontologie, sociaal recht, enz.) samenballen in leesbare, toegankelijke bijdragen.

Associaties hebben de wind in de zeilen. Althans dat zou moeten. Managementgoeroe Peter Drucker stelt immers: “de belangrijkste evolutie in management is die van ‘ownership’ naar ‘partnership’ en van ‘individuele taken’ naar ‘samenwerking’. De succesvolle organisatie van de toekomst is niet die met de meeste hersenen, maar die met de meeste samenwerkende hersenen.” Tenzij de ambitie niet verder reikt dan het delen van enkele kosten, is de essentie van een associatie net dat het collectief meer toegevoegde waarde heeft dan de som van de individuen. Dit verwezenlijken, is meteen ook de aartsmoeilijke kerntaak van leiderschap in associaties.

Bloem, boter en eieren in een kom gooien, geeft nog geen pannenkoek. Er is meer nodig. Zo ook voor associaties: samengebrachte kennis leidt niet automatisch tot samenwerkende kennis. Het is niet voldoende om briljante advocaten in een associatie te stoppen om ook een briljante advocaten-associatie te hebben. De sterkte van de associatie hangt af van de mate waarin deze briljante geesten ook effectief samenwerken en kennis delen.

In menig associatie wringt daar een stevige schoen. Dit impliceert immers dat vennoten hun gedrag en hun werkwijze afstemmen op elkaar en dat ze het eigenbelang kaderen binnen het collectieve belang. Dit staat haaks op de individuele roeping van de advocaten die associaties bevolken. We verwachten van onze advocaat dat zijn aura een tegenpartij imponeert, dat hij een eigen mening heeft, dat hij niet buigzaam is. Een sterke persoonlijkheid is, vaak meer nog dan technische kennis, wat de kracht uitmaakt van het advocaten-beroep.

Dergelijke persoonlijkheden passen zich niet zomaar aan het collectief aan..

Interesse gewekt? Lees de rest van het artikel in Today’s Lawyer.
Vraag hier uw gratis kennismakingsnummer aan!

 

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *