Jubel

Jubel staat voor Juridisch België en is het online content platform met actueel juridisch nieuws en spraakmakende content voor juridische professionals.
Jubel is gespecialiseerd in juridisch nieuws van, voor en over advocaten, fiscalisten, juristen, bedrijfsjuristen, notarissen, gerechtsdeurwaarders, paralegals, magistraten, rechtenstudenten… Op Jubel verschijnen dagelijks juridisch actuele onderwerpen over alle aspecten van het recht in België. Om die reden is Jubel een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van evoluties in juridische wereld en het Belgisch recht.

Persbericht van de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) (2 februari 2018)


Eergisteren (31 januari 2018, red.) interpelleerde volksvertegenwoordiger Özlem Özen (PS) minister van Justitie Koen Geens over de “spookcommissie” voor de gerechtskosten. De Commissie voor de gerechtskosten is een administratief rechtscollege dat de bevoegdheid heeft kennis te nemen van de beroepen ingesteld tegen de beslissingen van de begrotende magistraat en de minister van Justitie inzake het bedrag van de gerechtskosten. Maar de Commissie voor de gerechtskosten is niet meer operationeel sinds september 2016.

Volksvertegenwoordiger Özlem Özen benadrukte dat het de verantwoordelijkheid van minister Geens is om een magistraat te vinden die deze commissie, die echt heel belangrijk is, kan voorzitten. Ondertussen wachten heel wat tolken die bijdragen aan de goede werking van de rechterlijke orde, nog steeds op hun vergoeding, in sommige gevallen al een jaar tot anderhalf jaar!

De Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) wil ook dat een Commissie voor de gerechtskosten wordt aangesteld. En dit om het recht van gerechtstolken en deskundigen op een effectief beroep voor een onafhankelijk en onpartijdig orgaan te waarborgen, met respect voor de rechten van de verdediging

De BBVT heeft aandachtig de beslissing van de Commissie voor de gerechtskosten van 2011 onderzocht waarop volksvertegenwoordiger Özlem Özen zich heeft geïnspireerd tijdens de interpellatie van woensdag. De toenmalige voorzitter van de Commissie (Thierry Freyne, nu procureur des Konings van Halle-Vilvoorde) kwam tot het besluit dat:

  • de prestatieverlener recht heeft op een doeltreffende en toegankelijke beroepsmogelijkheid ;
  • de Programmawet van 27 december 2006 (Il) de mogelijkheid voorziet om een beroep in te stellen voor de Commissie voor de gerechtskosten. Dat betekent dat in casu dat de Wetgever uitdrukkelijk heeft gewild dat een effectieve beroepsmogelijkheid zou bestaan (voor een administratief rechtscollege) ;
  • indien de Commissie voor de gerechtskosten geen uitspraak doet over het beroep van een dienstverlener die een beroep instelt, diens recht op een doeltreffend en toegankelijk beroep de facto wordt miskend.

Uit het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 november 2009 blijkt bovendien dat “het bestaan van de Commissie voor de Gerechtskosten noodzakelijk wordt geacht om de naleving van de reglementering inzake de gerechtskosten en meer bepaald de coherente toepassing van de schalen van de erelonen in strafzaken te verzekeren”.

Persbericht van 2 februari 2018

Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) – erkende beroepsorganisatie 

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *