Cazimir

bart.verdickt@cazimir.be'

CAZIMIR is ons eigenzinnig en geïntegreerd team van gespecialiseerde advocaten dat vermogende families en ondernemers helpt met al hun juridische vragen en zorgen over hun vermogen.

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.

Sinds 2013 kunnen kinderen van de erflater zelf beslissen om de erfenis van hun ouder te verwerpen ten voordele van hun eigen kinderen, de zogenaamde generatiesprong.

Het is hierbij niet de erflater die deze beslissing neemt, maar het kind van de erflater. Bovendien is het een “alles of niets-verhaal”. Het kind dat de nalatenschap verwerpt, verliest hierbij alle erfaanspraken in de nalatenschap van zijn ouder ten voordele van zijn eigen kinderen.

Fiscaal wordt hiermee tot op vandaag geen rekening gehouden. De fiscus mag immers geen nadeel ondervinden van de verwerping. Indien de erflater één zoon nalaat die de nalatenschap verwerpt ten voordele van zijn twee kinderen (de kleinkinderen van de erflater) wordt er voor de berekening van de erfbelasting van uitgegaan dat de nalatenschap vererft aan één erfgenaam. Dus geen twee keer de laagste tarieven.

De Vlaamse regering heeft op 6 oktober 2017 beslist om die regel aan te passen en heeft het ontwerp van decreet voor de erfenissprong goedgekeurd.

Wat zal er wijzigen?

De erfbelasting die kleinkinderen verschuldigd zijn op de goederen die zij verkrijgen uit de nalatenschap van hun grootouder (ingevolge de generatiesprong) zullen worden berekend op wat zij zelf effectief uit de nalatenschap verkrijgen. Gelet op de progressieve tarieven in de erfbelasting en het feit dat de erfbelasting in rechte lijn (= tussen (groot)ouders en (klein)kinderen) wordt berekend per erfgenaam afzonderlijk, betekent dit in vele gevallen een lager bedrag aan verschuldigde erfbelasting. Indien de erflater één zoon nalaat die de nalatenschap verwerpt ten voordele van zijn twee kinderen (de kleinkinderen van de erflater) wordt er voor de berekening van de erfbelasting rekening gehouden met twee erfgenamen, en dus twee maal de laagste schijven.

Wanneer van kracht?

Het decreet zou op het einde van het jaar in het parlement worden gestemd. Tot op heden is er nog geen duidelijkheid wanneer het decreet van kracht zal gaan.

Alternatief?

De opmaak van een testament blijft in vele gevallen toch de betere optie aangezien bij de toepassing van de generatiesprong het kind zelf volledig moet verzaken aan zijn erfrechten in de nalatenschap van zijn ouder. Via testament kan de erflater aan zijn kind én kleinkinderen goederen toebedelen wat een nog grotere spreiding van de nalatenschap teweegbrengt en fiscaal nog gunstiger is.

Hervorming erfrecht

Vanaf 1 september 2018 is het bovendien mogelijk dat (groot)ouders en (klein)kinderen een generatiesprong zelf overeenkomen, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft in de ene of de andere nalatenschap (= punctuele erfovereenkomst). Dit vereist wel het akkoord van alle betrokken partijen.

Cazimir Advocaten

Meer lezen van deze auteur?

bart.verdickt@cazimir.be'

Cazimir

CAZIMIR is ons eigenzinnig en geïntegreerd team van gespecialiseerde advocaten dat vermogende families en ondernemers helpt met al hun juridische vragen en zorgen over hun vermogen.

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.

View all posts

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *