Jubel

Jubel staat voor Juridisch België en is het online content platform met actueel juridisch nieuws en spraakmakende content voor juridische professionals.
Jubel is gespecialiseerd in juridisch nieuws van, voor en over advocaten, fiscalisten, juristen, bedrijfsjuristen, notarissen, gerechtsdeurwaarders, paralegals, magistraten, rechtenstudenten… Op Jubel verschijnen dagelijks juridisch actuele onderwerpen over alle aspecten van het recht in België. Om die reden is Jubel een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van evoluties in juridische wereld en het Belgisch recht.

Op 11 mei 2013 werd op initiatief van de toenmalige Minister van Financiën Koen Geens een ad hoc werkgroep samengeroepen met als opdracht ideeën te formuleren voor een hervorming van het Belgische belastingstelsel voor de personenbelasting.

Prof. dr. Bruno Peeters nam de leiding op zich van de werkgroep die zich over de hervorming van de personenbelasting zou buigen. Een eerste opdracht van deze groep bestond erin om binnen het raamwerk van de Zesde Staatshervorming, overeenstemming te bereiken over algemene uitgangspunten van een hervorming van de personenbelasting.

In een tweede fase werd door de FOD Financiën aan Antwerp Tax Academy (Prof. dr. Bruno Peeters en Dr. Gerlinde Verbist) een onderzoeksopdracht gegeven om vertrekkende van de hiervoor besproken algemene krijtlijnen, meer concrete ideeën met varianten te formuleren voor een hervorming van de personenbelasting.

De geformuleerde ideeën hebben betrekking op zowel de belastbare grondslag als de berekening van de personenbelasting.

Tevens werd met simulaties getracht de budgettaire weerslag en de herverdelende effecten van de verschillende denkpistes te becijferen.

Dit onderzoek werd gevoerd door prof. dr. Bruno Peeters, dr. Gerlinde Verbist, Leen Meeusen en Rik Smet.

Het onderzoeksrapport vindt u hier:
Ata – Personenbelasting

Antwerp Tax Academy is het interfacultair instituut voor belastingwetenschap van de Universiteit Antwerpen. Het voert geregeld onderzoeksprojecten uit in opdracht en voor rekening van de overheid.  

Jubel

Jubel staat voor Juridisch België en is het online content platform met actueel juridisch nieuws en spraakmakende content voor juridische professionals.
Jubel is gespecialiseerd in juridisch nieuws van, voor en over advocaten, fiscalisten, juristen, bedrijfsjuristen, notarissen, gerechtsdeurwaarders, paralegals, magistraten, rechtenstudenten… Op Jubel verschijnen dagelijks juridisch actuele onderwerpen over alle aspecten van het recht in België. Om die reden is Jubel een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van evoluties in juridische wereld en het Belgisch recht.

View all posts

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *