Jubel

Jubel staat voor Juridisch België en is het online content platform met actueel juridisch nieuws en spraakmakende content voor juridische professionals.
Jubel is gespecialiseerd in juridisch nieuws van, voor en over advocaten, fiscalisten, juristen, bedrijfsjuristen, notarissen, gerechtsdeurwaarders, paralegals, magistraten, rechtenstudenten… Op Jubel verschijnen dagelijks juridisch actuele onderwerpen over alle aspecten van het recht in België. Om die reden is Jubel een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van evoluties in juridische wereld en het Belgisch recht.

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Wij vestigen graag uw aandacht op volgende wijziging:

Bij KB van 15 juli 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt (BS 31 juli 2015, p. 48779) wordt het  KB van 8 mei 2013tot wijziging van het KB van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt, OPGEHEVEN.

Veel verandert er echter niet nu bij hetzelfde KB immers ook artikel 1, 3°  van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt, wordt OPGEHEVEN, net zoals de bijlage nr. 1 bij hetzelfde besluit, gewijzigd door het KB  van 9 juli 2007.

Samengevat: de rookzwak-kruitwapens voorkomend op de illustere lijsten blijven verder vergunningsplichtig. De klok is enkel teruggedraaid voor wat betreft de vuurwapens die vrij verkrijgbaar zijn omwille van hun fabricagedatum;  dit wordt weer ‘voor 1897’ i.p.v. ‘voor 1895’. Ook de vuurwapens waarvoor geen aangepaste munitie meer wordt vervaardigd, worden opnieuw vrij verkrijgbaar.

Inwerkingtreding: tiende dag na publicatie.

Met dank aan Peter De Smet, advocaat-generaal Parket bij het Hof van Beroep in Gent

Jubel

Jubel staat voor Juridisch België en is het online content platform met actueel juridisch nieuws en spraakmakende content voor juridische professionals.
Jubel is gespecialiseerd in juridisch nieuws van, voor en over advocaten, fiscalisten, juristen, bedrijfsjuristen, notarissen, gerechtsdeurwaarders, paralegals, magistraten, rechtenstudenten… Op Jubel verschijnen dagelijks juridisch actuele onderwerpen over alle aspecten van het recht in België. Om die reden is Jubel een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van evoluties in juridische wereld en het Belgisch recht.

View all posts

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *