Jubel

Jubel staat voor Juridisch België en is het online content platform met actueel juridisch nieuws en spraakmakende content voor juridische professionals.
Jubel is gespecialiseerd in juridisch nieuws van, voor en over advocaten, fiscalisten, juristen, bedrijfsjuristen, notarissen, gerechtsdeurwaarders, paralegals, magistraten, rechtenstudenten… Op Jubel verschijnen dagelijks juridisch actuele onderwerpen over alle aspecten van het recht in België. Om die reden is Jubel een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van evoluties in juridische wereld en het Belgisch recht.

Heeft u deze correct geïmplementeerd en waar mogelijk voldoende geoptimaliseerd? Bent u klaar voor een btw-controle?

Eind 2015 en begin 2016 heeft de btw-administratie middels een circulaire en twee FAQ’s haar licht laten schijnen op de invulling van de btw-plicht voor publiekrechtelijke overheden.

Meer dan drie jaar later is het tijd om na te gaan en te analyseren of alles correct werd geïmplementeerd en/of waar mogelijk moet worden bijgestuurd. De verjaringstermijnen in btw laten uiterlijk tot einde 2019 toe om indien nodig nog bij te sturen en/of te optimaliseren over het jaar 2016.

In de praktijk blijkt echter dat een accurate btw-analyse enkel mogelijk is wanneer de mensen die dagdagelijks betrokken zijn bij de werking van de publiekrechtelijke overheid voldoende btw-kennis hebben om een eventueel btw-probleem of optimalisatiemogelijkheid vast te stellen.

De financiële middelen van publiekrechtelijke overheden staan immers onder druk zodat elke financiële besparingsmogelijkheid  moet worden benut. Het ten onrechte niet uitoefenen van recht op aftrek is bijvoorbeeld één van de manieren waarop financiële middelen kunnen worden gerecupereerd.

Een praktisch toepasbare basiscursus btw voor de medewerkers van publiekrechtelijke overheden is dan ook vanuit die optiek geen overbodige luxe.

Bovendien mag er ook worden van uit gegaan dat van de zijde van de BTW-administratie wordt verwacht dat de meeste publiekrechtelijke overheden voldoende tijd hebben gehad om één en ander te implementeren. Hoewel de btw-administratie een nieuw boetebeleid heeft ontwikkeld dat er op is gericht om in bepaalde gevallen minder sanctionerend op te treden, blijft de btw in het algemeen toch een sanctiebelasting. Zelfs inbreuken volledig te goeder trouw begaan, leiden in de praktijk vaak tot hoge administratieve sancties. Daarbij mag tevens de hoge interestvoet die wordt aangerekend à rato van 0,8 % per maand of 9,6 % per jaar niet uit het oog worden verloren. De btw-administratie kan immers anno 2019 nog in de tijd teruggaan tot 2016 om na te gaan of alles correct werd toegepast.

Bijscholing is geen overbodige luxe

Daarnaast kunnen een aantal nieuwe wetgevende initiatieven leiden tot een aanzienlijke btw-besparing, ook voor nieuwe onroerend goed projecten van publiekrechtelijke overheden. Het nieuwe stelsel inzake de optionele verhuur met btw is hierbij wellicht het belangrijkste. Een accurate kennis van de voorwaarden en toepassingsmogelijkheden zijn dan ook geen overbodige luxe.

Met dat doel voor ogen wordt door KnopsPublishing een praktische opleiding georganiseerd die u en uw medewerkers moet toelaten btw-problemen te analyseren of minstens vast te stellen en waar nodig te optimaliseren op basis van de laatste stand van de wetgeving en rechtspraak.

Meer informatie over de opleiding ‘BTW voor overheden in de praktijk’, met als sprekers mr. Luc De Meyere en mr. Leen De Vriese (DVDTaxLaw), vindt u hier.

Jubel

Jubel staat voor Juridisch België en is het online content platform met actueel juridisch nieuws en spraakmakende content voor juridische professionals.
Jubel is gespecialiseerd in juridisch nieuws van, voor en over advocaten, fiscalisten, juristen, bedrijfsjuristen, notarissen, gerechtsdeurwaarders, paralegals, magistraten, rechtenstudenten… Op Jubel verschijnen dagelijks juridisch actuele onderwerpen over alle aspecten van het recht in België. Om die reden is Jubel een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van evoluties in juridische wereld en het Belgisch recht.

View all posts

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *