Today's Lawyer

Advocaten moeten goede juristen zijn, maar ook - en steeds meer - goede ondernemers. Sommige advocaten zijn daar zeer bedreven in. Andere doen het met wat tegenzin, omdat ze te veel van het ambachtelijke advocatenwerk houden. Maar iedereen wordt met de zakelijke aspecten van de beroepsuitoefening geconfronteerd:

- Hoe bepaal ik mijn tarieven?
- Zijn er nieuwe businessmodellen voor de advocatuur?
- Welke marketinginspanningen zijn noodzakelijk of nuttig voor een advocatenkantoor?
- Etc...

Today’s Lawyer behandelt dit soort vragen: in een directe stijl en a.d.h.v. korte, toegankelijke artikels. Soms als aanzet tot reflectie en actie. Dan weer om uw blik te verruimen. Om u de bevestiging te geven van wat u al langer aanvoelde, of misschien juist om uw eigen werkmethodes in vraag te stellen en nieuwe ideeën op te pikken. Dit tijdschrift informeert u over alle onderwerpen die de ondernemende advocaat interesseren en aanbelangen.

De kernredactie bestaat uit advocaten die gepassioneerd zijn door hun beroep en die zelf graag stilstaan bij de nieuwe evoluties. Daarnaast is er een schare co-auteurs die beknopt en to-the-point hun expertise (in marketing, IT, accountancy, deontologie, sociaal recht, enz.) samenballen in leesbare, toegankelijke bijdragen.

De perimeter van het beroep van advocaat bepalen is een politieke verscheurende keuze.

Hoort de partijdige pleiter in kleine en in grote zaken, eeuwenlang de uitsluitende taak van de advocaat, nog thuis in dezelfde familie als de zakenadvocaat-consultant, de hypergespecialiseerde advocaat in IP, vermogensrecht, IT, merkenrecht, fiscaal recht, enz…? Wat dan met de advocaat-curator, de advocaat-syndicus, de advocaat-voorlopig bewindvoerder, de DPO-advocaat, enz…?

Is het haalbaar voor al die advocaten een gemeenschappelijke stam van opleidingen, een uniform systeem van permanente vorming, kwaliteitsbewaking en een uniforme deontologie te handhaven?

De advocatenordes worstelen hiermee, net zoals de Minister van Justitie en de door hem aangestelde experten, maar ook de rechtsfaculteiten. In een open brief van de decanen over de samenwerking met de balies voor de beroepsopleiding van advocaat, laten deze decanen horen dat voor hen de beroepsopleiding in elk geval geen hinderpaal mag zijn voor de democratisering van het beroep. Deze opleiding zou volgens hen niet aan de toetreding van het beroep mogen voorafgaan, zou niet teveel kosten voor de stagiair mogen meebrengen.

De balies zijn het daarmee oneens, maar zijn verdeeld.

Inmiddels verandert het beroep voortdurend en de perimeter breidt uit.

Bemiddelaars zijn de advocaten al een tijdje, nu worden ze ook collaboratieve onderhandelaars en data protection officers.

In dit tijdschrift wordt de vraag gesteld of het creëren van een nieuwe categorie “gezinsadvocaten” zinvol is.

Het verdienmodel van de doorsnee advocaat staat onder druk van de online juridische platformen.

De digitalisering van de rechtspraktijk zorgt voor een ware revolutie in de beroepsuitoefening.

De deontologie is verscheurd. Moet zij traditioneel blijven en streng? Dan zal zij een dam moeten opwerpen tegen de verdere verwatering van het beroep. Of moet ze plooien voor deze vermarkting?

Herman Buyssens
Hoofdredacteur van Today’s Lawyer en Senior Partner bij Buyssens advocaten sociaal recht

Dit artikel is het voorwoord van het volgende nummer van tijdschrift Today’s Lawyer. Bent u benieuwd naar de andere artikels uit deze editie? Klik dan hier voor meer informatie over Today’s Lawyer en haar abonnementen.

Today's-Lawyer-Mockup Jubel - Juridisch Nieuws

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *