Jubel

Jubel staat voor Juridisch België en is het online content platform met actueel juridisch nieuws en spraakmakende content voor juridische professionals.
Jubel is gespecialiseerd in juridisch nieuws van, voor en over advocaten, fiscalisten, juristen, bedrijfsjuristen, notarissen, gerechtsdeurwaarders, paralegals, magistraten, rechtenstudenten… Op Jubel verschijnen dagelijks juridisch actuele onderwerpen over alle aspecten van het recht in België. Om die reden is Jubel een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van evoluties in juridische wereld en het Belgisch recht.

Events zullen in de nabije toekomst niet kunnen plaatsvinden. Eerder al moesten (enkel) indoor evenementen voor meer dan 1.000 deelnemers worden afgelast. Toch kozen velen ervoor om ook onder die drempel te annuleren of andere maatregelen te nemen. Eerste vraag is of u (of uw contractpartij) bv. een event of bestelling (kosteloos) kan annuleren, dan wel of u (of uw klant) zich op deze uitzonderlijke omstandigheden kan beroepen om uitstel te bekomen voor de levering van goederen en/of diensten?

Overmacht (force majeure) kan worden opgevat als een van de wil van een partij onafhankelijke gebeurtenis die hij niet kon voorzien of voorkomen. Indien de niet- of slechts gedeeltelijke nakoming van uw verbintenissen louter aan overmacht te wijten is, hoeft u in principe niet te vrezen voor uw aansprakelijkheid. Ook de door de overheid ingevoerde maatregelen (fait du prince), zorgen ervoor dat uw niet-nakoming mogelijks niet verwijtbaar kan zijn. Of ook: niemand is gehouden tot het onmogelijke.

De eerste reflex dient echter te zijn om de bepalingen van uw overeenkomst erop na te zien, inclusief geldende algemene voorwaarden. Veelal zijn er specifieke bepalingen inzake leveringstermijnen (bindend of indicatief), annulering, vertraging, beëindiging, opschorting, overmacht en verdeling van kosten. Deze hebben dan voorrang. Let ook op dwingende termijnen of vormvereisten om zich (nuttig) op een en ander te kunnen beroepen. Please mind the gap (and the small print)! Het is ook aangewezen om na te gaan in welke mate u verzekerd bent tegen de gevolgen van overmacht en eventuele (schade)claims die daaruit kunnen voortspruiten.

 

Gwen Bevers of Dave Mertens.

SCHOUPS

Jubel

Jubel staat voor Juridisch België en is het online content platform met actueel juridisch nieuws en spraakmakende content voor juridische professionals.
Jubel is gespecialiseerd in juridisch nieuws van, voor en over advocaten, fiscalisten, juristen, bedrijfsjuristen, notarissen, gerechtsdeurwaarders, paralegals, magistraten, rechtenstudenten… Op Jubel verschijnen dagelijks juridisch actuele onderwerpen over alle aspecten van het recht in België. Om die reden is Jubel een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van evoluties in juridische wereld en het Belgisch recht.

View all posts

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *