BIBF

De boekhouder-fiscalist en het BIBF is de bevoorrechte adviseur van zelfstandige ondernemers, KMO’s en vrije beroepsbeoefenaars.

In België mogen enkel de personen die over een erkenning beschikken het beroep van boekhouder(-fiscalist) als zelfstandige, in hoofd- of bijberoep, uitoefenen. Deze beroepsbeoefenaars dragen de titel van erkend boekhouder of erkend boekhouder-fiscalist.

Sinds 1 juli 2013 kan een boekhouder die in loondienst of in overheidsdienst werkt, ook - op vrijwillige basis - lid worden van het Instituut.

Het BIBF is een publiekrechtelijke instelling, opgericht bij Koninklijk Besluit van 19 mei 1992 dat vervangen werd door de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De opdracht van het Instituut bestaat erin het tableau van de beroepsbeoefenaars, erkende boekhouders(-fiscalisten) en de lijst van de stagiairs boekhouders(-fiscalisten) bij te houden. Dezen (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen) zijn bij wet gemachtigd om als zelfstandige beroepsbeoefenaars boekhouddiensten voor rekening van derden te verrichten. Het Instituut heeft tevens als opdracht erop toe te zien dat de regels van de deontologie worden nageleefd, zodat de opdrachten die aan zijn leden worden toevertrouwd tot een goed einde kunnen worden gebracht.

Daarnaast staat het BIBF ook in voor de organisatie van de stage, die leidt tot de wettelijke erkenning als erkend boekhouder(-fiscalist).

Het Instituut telt meer dan 6000 leden en stagiairs.

www.bibf.be

50% van de boekhouders(-fiscalisten) hecht belang aan de digitale voetafdruk van hun kantoor.  

 In mei 2018 heeft het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) een enquête gehouden bij haar 6000 leden en stagiairs. 843 onder hen namen hieraan deel.

Wat was de bedoeling ? De digitale voetafdruk van de boekhouder-fiscalist meten, alsook de evolutie die deze de laatste jaren heeft ondergaan. Daarom stelde het Instituut twee vragen die reeds aan bod kwamen tijdens  een eerdere enquête die we afnamen in 2013.

« Het BIBF stelt vast dat het internet integraal deel uitmaakt van de beroepsuitoefening. Voor  onze leden is het van belang dat zij de kansen en de risico’s van het internet begrijpen en er optimaal gebruik van maken », licht Mirjam Vermaut, Voorzitter BIBF, toe.

Een exclusieve enquête

Frédéric Delrue, Ondervoorzitter BIBF: « Als we de resultaten van deze enquête vergelijken met deze van 2013, kunnen we ons enkel verheugen over het feit dat er een stijging is van de BIBF-leden die een eigen website hebben alsook van diegenen die actief zijn op sociale media in het kader van hun beroepsactiviteit. Het BIBF wenst de erkende boekhouders(-fiscalisten) te ondersteunen bij het correct professioneel gebruik van het internet en sociale media ».

  • Website: 49% van de deelnemende boekhouders(-fiscalisten) aan de enquête heeft een eigen website. In 2013 was dit slechts 31%. Deze evolutie toont aan dat de digitale transformatie wordt voortgezet.
  • Sociale media: 36% van de deelnemers aan de enquête is beroepsmatig actief op sociale media in vergelijking met 17% in 2013. Deze stijging toont aan dat de marketing via sociale media in evolutie is.
  • Digitale voetafdruk: de digitale voetafdruk van een boekhoudkantoor is een nieuw aandachtspunt voor de BIBF-leden en stagiairs. 50 % van hen hecht hier belang aan. Ongetwijfeld zal dit percentage de komende jaren nog stijgen.

Klik hier voor de resultaten van de enquête.

BIBF

De boekhouder-fiscalist en het BIBF is de bevoorrechte adviseur van zelfstandige ondernemers, KMO’s en vrije beroepsbeoefenaars.

In België mogen enkel de personen die over een erkenning beschikken het beroep van boekhouder(-fiscalist) als zelfstandige, in hoofd- of bijberoep, uitoefenen. Deze beroepsbeoefenaars dragen de titel van erkend boekhouder of erkend boekhouder-fiscalist.

Sinds 1 juli 2013 kan een boekhouder die in loondienst of in overheidsdienst werkt, ook - op vrijwillige basis - lid worden van het Instituut.

Het BIBF is een publiekrechtelijke instelling, opgericht bij Koninklijk Besluit van 19 mei 1992 dat vervangen werd door de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De opdracht van het Instituut bestaat erin het tableau van de beroepsbeoefenaars, erkende boekhouders(-fiscalisten) en de lijst van de stagiairs boekhouders(-fiscalisten) bij te houden. Dezen (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen) zijn bij wet gemachtigd om als zelfstandige beroepsbeoefenaars boekhouddiensten voor rekening van derden te verrichten. Het Instituut heeft tevens als opdracht erop toe te zien dat de regels van de deontologie worden nageleefd, zodat de opdrachten die aan zijn leden worden toevertrouwd tot een goed einde kunnen worden gebracht.

Daarnaast staat het BIBF ook in voor de organisatie van de stage, die leidt tot de wettelijke erkenning als erkend boekhouder(-fiscalist).

Het Instituut telt meer dan 6000 leden en stagiairs.

www.bibf.be

View all posts

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *