BIBF

De boekhouder-fiscalist en het BIBF is de bevoorrechte adviseur van zelfstandige ondernemers, KMO’s en vrije beroepsbeoefenaars.

In België mogen enkel de personen die over een erkenning beschikken het beroep van boekhouder(-fiscalist) als zelfstandige, in hoofd- of bijberoep, uitoefenen. Deze beroepsbeoefenaars dragen de titel van erkend boekhouder of erkend boekhouder-fiscalist.

Sinds 1 juli 2013 kan een boekhouder die in loondienst of in overheidsdienst werkt, ook - op vrijwillige basis - lid worden van het Instituut.

Het BIBF is een publiekrechtelijke instelling, opgericht bij Koninklijk Besluit van 19 mei 1992 dat vervangen werd door de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De opdracht van het Instituut bestaat erin het tableau van de beroepsbeoefenaars, erkende boekhouders(-fiscalisten) en de lijst van de stagiairs boekhouders(-fiscalisten) bij te houden. Dezen (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen) zijn bij wet gemachtigd om als zelfstandige beroepsbeoefenaars boekhouddiensten voor rekening van derden te verrichten. Het Instituut heeft tevens als opdracht erop toe te zien dat de regels van de deontologie worden nageleefd, zodat de opdrachten die aan zijn leden worden toevertrouwd tot een goed einde kunnen worden gebracht.

Daarnaast staat het BIBF ook in voor de organisatie van de stage, die leidt tot de wettelijke erkenning als erkend boekhouder(-fiscalist).

Het Instituut telt meer dan 6000 leden en stagiairs.

www.bibf.be

Het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) brengt voor het tiende jaar op rij de ‘BIBF Codex: Fundamentele Wetgeving’ uit. In dit alomvattend standaardwerk vinden boekhoudkundige en fiscale beroepsbeoefenaars de basiswetgeving die zij nodig hebben in hun dagelijkse beroepsactiviteit.

Het BIBF bestaat sinds 1999 in zijn huidige hoedanigheid, toen, na de reglementering van het beroep van boekhouder in 1992, ook de fiscale beroepstitels werden gereglementeerd. Nu, 18 jaar later, is Voorzitter Mirjam Vermaut opgezet met de evolutie die het BIBF heeft doorgemaakt: “Het Instituut telt momenteel reeds 4.969 leden en 1.237 stagiairs. Tevens werden 3.810 rechtspersonen erkend waarin onze beroepsbeoefenaars actief zijn”. Meer statistische cijfers kan u terugvinden in de jaarverslagen die beschikbaar zijn op de website van het BIBF.

Sinds 2008 kunnen alle leden, stagiairs en geïnteresseerde derden via uitgeverij Mijnwetboek.be genieten van een jaarlijks geactualiseerde codex waarin alle relevante basiswetgeving voor boekhouders en fiscalisten gebundeld zit: de ‘BIBF Codex: Fundamentele Wetgeving’. “Dit instrument overkoepelt nagenoeg de gehele waaier van boekhoudkundige en fiscale vakdomeinen en kan hierdoor op appreciatie rekenen van heel wat leden. Ook voor onze stagiairs is de Codex door zijn gebruiksvriendelijkheid en volledigheid een ideaal instrument om vertrouwd te geraken met het opzoeken van toepasselijke wetgeving in een betrouwbare bron. Daarom ontvangt elke stagiair aan het begin van zijn stage éénmalig een gratis exemplaar van het Instituut. De Codex is immers het enige wetboek dat stagiairs mogen gebruiken bij het afleggen van hun schriftelijke en mondelinge proef van het praktisch bekwaamheidsexamen dat hun stage afsluit”, aldus Voorzitter Vermaut.

Vorig jaar stelden daarnaast meer dan duizend andere boekhouders en fiscalisten hun vertrouwen in dit boekwerk, dat na aankoop op Mijnwetboek.be eveneens digitaal beschikbaar is in PDF-vorm, zowel op PC, tablet, als op smartphone.


Wilt u meer informatie over de BIBF-Codex 2017? Bezoek dan hier de webshop van mijnwetboek.be.

Het volledige interview met BIBF-Voorzitter Vermaut kunt u hier lezen.

BIBF

De boekhouder-fiscalist en het BIBF is de bevoorrechte adviseur van zelfstandige ondernemers, KMO’s en vrije beroepsbeoefenaars.

In België mogen enkel de personen die over een erkenning beschikken het beroep van boekhouder(-fiscalist) als zelfstandige, in hoofd- of bijberoep, uitoefenen. Deze beroepsbeoefenaars dragen de titel van erkend boekhouder of erkend boekhouder-fiscalist.

Sinds 1 juli 2013 kan een boekhouder die in loondienst of in overheidsdienst werkt, ook - op vrijwillige basis - lid worden van het Instituut.

Het BIBF is een publiekrechtelijke instelling, opgericht bij Koninklijk Besluit van 19 mei 1992 dat vervangen werd door de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De opdracht van het Instituut bestaat erin het tableau van de beroepsbeoefenaars, erkende boekhouders(-fiscalisten) en de lijst van de stagiairs boekhouders(-fiscalisten) bij te houden. Dezen (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen) zijn bij wet gemachtigd om als zelfstandige beroepsbeoefenaars boekhouddiensten voor rekening van derden te verrichten. Het Instituut heeft tevens als opdracht erop toe te zien dat de regels van de deontologie worden nageleefd, zodat de opdrachten die aan zijn leden worden toevertrouwd tot een goed einde kunnen worden gebracht.

Daarnaast staat het BIBF ook in voor de organisatie van de stage, die leidt tot de wettelijke erkenning als erkend boekhouder(-fiscalist).

Het Instituut telt meer dan 6000 leden en stagiairs.

www.bibf.be

View all posts

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *