Jubel

Jubel staat voor Juridisch België en is het online content platform met actueel juridisch nieuws en spraakmakende content voor juridische professionals.
Jubel is gespecialiseerd in juridisch nieuws van, voor en over advocaten, fiscalisten, juristen, bedrijfsjuristen, notarissen, gerechtsdeurwaarders, paralegals, magistraten, rechtenstudenten… Op Jubel verschijnen dagelijks juridisch actuele onderwerpen over alle aspecten van het recht in België. Om die reden is Jubel een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van evoluties in juridische wereld en het Belgisch recht.

Arrest Hof van Cassatie 3 februari 2017: geen nietigverklaring

reglement detachering!

 

In een arrest van 3 februari 2017 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over het reglement van de Orde van Vlaamse Balies betreffende de aanvraag tot nietigverklaring van detachering voor advocaten.

Een advocaat verzocht het Hof van Cassatie om dit reglement te vernietigen. Het aangevochten reglement bepaalt dat een beperkte terbeschikkingstelling van een tableauadvocaat aan een cliënt mogelijk is om, vanuit de structuur van de cliënt, voor hem de diensten van een advocaat in zijn hoedanigheid van advocaat te leveren.

Het Hof van Cassatie oordeelde dat het niet kan worden aangenomen dat de OVB met het bestreden reglement tracht onderuit te komen aan de Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers.

De gedetacheerde advocaat blijft onderworpen aan de deontologie en derhalve ook aan de verplichting tot onafhankelijkheid, zodat het uitgesloten wordt dat een gedetacheerd advocaat diensten verstrekt onder het gezag van een ander advocaat of van een derde.

Verder heeft het Hof geoordeeld dat uit geen enkele bepaling van het reglement blijkt dat aldus een band van ondergeschiktheid bestaat, die integendeel wordt uitgesloten.

In de weblink vindt u het volledige arrest van het Hof van Cassatie over de detachering van de advocaat en het pleidooi voor het Hof van Cassatie.

Wat denkt u hiervan? Scroll naar onderaan de pagina en deel uw mening.

Jubel

Jubel staat voor Juridisch België en is het online content platform met actueel juridisch nieuws en spraakmakende content voor juridische professionals.
Jubel is gespecialiseerd in juridisch nieuws van, voor en over advocaten, fiscalisten, juristen, bedrijfsjuristen, notarissen, gerechtsdeurwaarders, paralegals, magistraten, rechtenstudenten… Op Jubel verschijnen dagelijks juridisch actuele onderwerpen over alle aspecten van het recht in België. Om die reden is Jubel een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van evoluties in juridische wereld en het Belgisch recht.

View all posts

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *