Jubel

Jubel staat voor Juridisch België en is het online content platform met actueel juridisch nieuws en spraakmakende content voor juridische professionals.
Jubel is gespecialiseerd in juridisch nieuws van, voor en over advocaten, fiscalisten, juristen, bedrijfsjuristen, notarissen, gerechtsdeurwaarders, paralegals, magistraten, rechtenstudenten… Op Jubel verschijnen dagelijks juridisch actuele onderwerpen over alle aspecten van het recht in België. Om die reden is Jubel een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van evoluties in juridische wereld en het Belgisch recht.

Johan Van Driessche is bestuurder van Diplad en lid van het strategisch overlegcomité voor DPA.
Babette De Grom is verantwoordelijke communicatie bij Diplad.
Zij schreven dit artikel in eigen naam.


De consument heeft steeds meer inspraak. Dat is wat elk marketinghandboek stellig beweert. Houd rekening met de wensen van uw klant, betrek hem bij uw keuzes en beslissingen, en het zal lonen. Hoe? Klant is tevreden, voelt zich gewaardeerd en draagt dat ook uit naar anderen. Klant wordt ambassadeur.

Een mooi verhaal dat als algemeen geldende waarheid wordt verkondigd voor generations Y en Z (de millennials en post-millennials). Maar de advocatuur verzamelt alle generaties: X, Y en Z, en zelfs een niet te verwaarlozen deel babyboomers. Allen worden ze graag betrokken en ze hebben – terecht – hoge verwachtingen en eisen voor de beroepsorganisatie en haar IT-poot Diplad.

Een ingewikkeld proces… maar uiteindelijk zit u zelf achter de knoppen

Het kan verwonderen, maar Diplad is zowat het schoolvoorbeeld van deze nieuwe manier van omgaan met de consument. En daar mogen we best trots op zijn. Hoeveel bedrijven kent u anders waar de finale klant ook de initiële opdrachtgever is?!

Bepaalt u dan zelf welke producten Diplad ontwikkelt, welke diensten ze aanbiedt? Kiest u zelf wanneer een nieuw product op de markt komt en hoeveel u daarvoor betaalt? Niet helemaal… maar wel bíjna. Hoe dan zegt u? Volgens een ingewikkeld kiesproces en de structuur van de balies.

Het hoogste orgaan van Diplad is haar algemene vergadering. Zij beslist welke richting de organisatie uit moet gaan en keurt haar budgetten goed. Wie bevolkt die algemene vergadering dan? Dat zijn de 13 Vlaamse stafhouders. Uw eigen stafhouder, hoofd van uw balie, verkozen door de advocaten zelf.

Het 14e lid van de algemene vergadering van Diplad is een vertegenwoordiger van de Orde van Vlaamse Balies. Met die Orde van Vlaamse Balies heeft Diplad een driejaarlijkse beheersovereenkomst. Daarin worden de prioriteiten voor de komende drie jaar vastgelegd. Verschillende balies fuseren op 1 september 2018? Diplad bereidt de nodige aanpassingen in het balieprogramma voor. Boek XX komt eraan? Diplad past haar RegSol-applicatie aan. Een uitbreiding van de Salduzapplicatie dringt zich op door wetswijzigingen? Salduz staat prioritair op de agenda.

Het hoogste orgaan van de Orde van Vlaamse Balies is haar algemene vergadering. Zij beslist welke richting de organisatie uit moet gaan en keurt de budgetten goed. Wie bevolkt die algemene vergadering van de OVB? De 13 Vlaamse stafhouders en andere afgevaardigden uit de balie, verkozen door niemand minder dan… uzelf. U snapt waar we naartoe willen?

Toegegeven, een democratie heeft ook haar beperkingen. Misschien wilt u meer rechtstreekse inspraak? Een soort volksraadpleging? Dan is er inderdaad nog wat werk aan de winkel. We zetten user groups op, zodat de eindgebruiker mee het product kan testen vooraleer het naar de markt gaat en we verzamelen en behandelen klachten via onze service desk. Maar misschien hebt u liever nog op een andere manier directe inspraak. Geen probleem! Wij staan open voor suggesties en stemmen ons beleid graag af op de wensen van onze eindgebruikers. Want als we niet luisteren naar u, naar wie dan wel?!

Maar laten we intussen ook eerlijk zijn en er geen doekjes om winden. Ú bepaalt mee – zij het indirect – wat Diplad doet. En wat Diplad doet, doet het voor ú en voor ú alleen. Kunnen we dus misschien met z’n allen ambassadeur worden? Wij gaan in elk geval in volle vaart vooruit, en loodsen de advocatuur zo binnen in het digitale tijdperk. Álle generaties samen!

Johan Van Driessche is bestuurder van Diplad en lid van het strategisch overlegcomité voor DPA.
Babette De Grom is verantwoordelijke communicatie bij Diplad.
Zij schrijven in eigen naam.

Jubel

Jubel staat voor Juridisch België en is het online content platform met actueel juridisch nieuws en spraakmakende content voor juridische professionals.
Jubel is gespecialiseerd in juridisch nieuws van, voor en over advocaten, fiscalisten, juristen, bedrijfsjuristen, notarissen, gerechtsdeurwaarders, paralegals, magistraten, rechtenstudenten… Op Jubel verschijnen dagelijks juridisch actuele onderwerpen over alle aspecten van het recht in België. Om die reden is Jubel een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van evoluties in juridische wereld en het Belgisch recht.

View all posts

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *