Today's Lawyer

Advocaten moeten goede juristen zijn, maar ook - en steeds meer - goede ondernemers. Sommige advocaten zijn daar zeer bedreven in. Andere doen het met wat tegenzin, omdat ze te veel van het ambachtelijke advocatenwerk houden. Maar iedereen wordt met de zakelijke aspecten van de beroepsuitoefening geconfronteerd:

- Hoe bepaal ik mijn tarieven?
- Zijn er nieuwe businessmodellen voor de advocatuur?
- Welke marketinginspanningen zijn noodzakelijk of nuttig voor een advocatenkantoor?
- Etc...

Today’s Lawyer behandelt dit soort vragen: in een directe stijl en a.d.h.v. korte, toegankelijke artikels. Soms als aanzet tot reflectie en actie. Dan weer om uw blik te verruimen. Om u de bevestiging te geven van wat u al langer aanvoelde, of misschien juist om uw eigen werkmethodes in vraag te stellen en nieuwe ideeën op te pikken. Dit tijdschrift informeert u over alle onderwerpen die de ondernemende advocaat interesseren en aanbelangen.

De kernredactie bestaat uit advocaten die gepassioneerd zijn door hun beroep en die zelf graag stilstaan bij de nieuwe evoluties. Daarnaast is er een schare co-auteurs die beknopt en to-the-point hun expertise (in marketing, IT, accountancy, deontologie, sociaal recht, enz.) samenballen in leesbare, toegankelijke bijdragen.

De flexibele schil is een nieuw businessmodel, dat komt overgewaaid uit Nederland. Kantoren met een (beperkt) vast personeelsbestand kunnen daarbij specialisten flexibel inhuren om in tijden van “ziek en piek” een beroep te doen op “extra handjes”. Bij onze noorderburen wordt het model van een kantoor met een vast personeelsbestand en daaromheen een flexibele schil, steeds couranter. In het Nederlandse Advocatenblad verscheen hierover onlangs een belangwekkende bijdrage onder de titel “Optimale vrijheid dankzij flexibele schil”. Het beroep doen op tijdelijke arbeidskrachten om tegemoet te komen aan onvoorziene werkdruk of het inhuren van externe consultants voor gespecialiseerde materies die niet binnen de competenties van het bedrijf liggen, is ook in België reeds gemeen goed in het bedrijfsleven. Belgische advocatenkantoren passen dit model tot op de dag van vandaag echter veel minder toe.

De voordelen van een “flexibele schil”

[…]

Een tweede voordeel ligt in de mogelijkheid om beroep te doen op confraters die gespecialiseerd zijn in de materie waarvoor het kantoor assistentie zoekt en waarin het kantoor zelf niet over de nodige competenties beschikt. Beide aspecten zullen ertoe bijdragen dat de dienstverlening van het kantoor verbetert. De clientèle zal minder lang moeten wachten en de kwaliteit van het geleverde werk zal vaak de kwaliteit overtreffen die kon worden geboden vanuit het eigen vast medewerkersbestand.

Een derde voordeel verbonden aan dit model, is dat de extern aangetrokken medewerkers en specialisten – de zogenaamde flex’ers – vaak tegen een gunstiger tarief kunnen worden ingehuurd dan het tarief doorgerekend aan het cliënteel.

[…]

Steeds meer jonge advocaten als flex’er aan de slag

Anno 2018 zijn er meer en meer getalenteerde confraters die om de één of de andere reden niet wensen te functioneren in een groter kantoor. Zij hebben immers niet de ambitie om partner te worden in zo’n kantoor en de daaraan verbonden verantwoordelijkheden te dragen. Meer en meer zijn er jonge confraters die zich graag willen inpassen in dergelijk businessmodel. Eens de stage achter de rug, vestigen zij zich als solist. In hun verdienmodel vormt niet het eigen cliënteel de belangrijkste bron van inkomsten, maar wel de erelonen afkomstig van andere advocatenkantoren die hun diensten voor beperkte periodes of welomschreven dossiers of projecten inhuren. Daar is op zich helemaal niets mis mee. Wanneer de samenwerking tussen kantoren met een “flexibele schil” en flex’ers georganiseerd verloopt, is dit een win-winsituatie voor beiden. Naast deze tijdelijke diensten voor advocatenkantoren, kunnen flex’ers zich natuurlijk ook ter beschikking stellen van bedrijven om aldaar als in-house legal counsel in te springen.

Valkuilen en reglementair debat omtrent de “flexibele schil”

Indien de advocaat zijn statuut van advocaat wenst te handhaven tijdens de detachering, moet hij de reglementaire bepalingen in acht nemen zoals door de Orde van Vlaamse Balies ingevoerd op 27 januari 2016 en die thans het voorwerp uitmaken van de artikelen 90 t.e.m. 96 van de Codex Deontologie. Met betrekking tot deze bepalingen heeft Today’s Lawyer in haar nummer van mei 2016 (jaargang 2, nr. 3) meester Tom Peeters en de heer Philippe Jadoul, gedelegeerd bestuurder Vialegis, aan het woord gelaten.

[…]

Een toekomst voor de Belgische advocatuur?

De vraag kan worden gesteld of in het businessmodel van de “flexibele schil”, er voor de balies geen rol is weggelegd om – zoals een uitzendkantoor dat doet voor interimarbeid – de schakel of de tussenpersoon te zijn tussen kantoren die een beroep willen doen op tijdelijke bijstand van flex’ers en specialisten en deze laatsten. Actueel gebeurt één en ander ofwel op niet-georganiseerde wijze dan wel via commerciële rekruteringskantoren. Een initiatief op dit vlak zal ongetwijfeld geapprecieerd worden door de confraters die – terecht of onterecht – van oordeel zijn dat de balies en OVB te weinig voor hen doen.

Herman Buyssens

 

Meer weten over de toepasbaarheid van het businessmodel “Flexibele Schil” voor uw advocatenkantoor?

Het volledige artikel van Herman Buyssens, senior partner bij Buyssens Advocaten Sociaal Recht, verscheen in het vijfde nummer (2018) van het tijdschrift Today’s Lawyer. Klik hier voor meer informatie en abonnementsvoorwaarden.

Today's Lawyer

Advocaten moeten goede juristen zijn, maar ook - en steeds meer - goede ondernemers. Sommige advocaten zijn daar zeer bedreven in. Andere doen het met wat tegenzin, omdat ze te veel van het ambachtelijke advocatenwerk houden. Maar iedereen wordt met de zakelijke aspecten van de beroepsuitoefening geconfronteerd:

- Hoe bepaal ik mijn tarieven?
- Zijn er nieuwe businessmodellen voor de advocatuur?
- Welke marketinginspanningen zijn noodzakelijk of nuttig voor een advocatenkantoor?
- Etc...

Today’s Lawyer behandelt dit soort vragen: in een directe stijl en a.d.h.v. korte, toegankelijke artikels. Soms als aanzet tot reflectie en actie. Dan weer om uw blik te verruimen. Om u de bevestiging te geven van wat u al langer aanvoelde, of misschien juist om uw eigen werkmethodes in vraag te stellen en nieuwe ideeën op te pikken. Dit tijdschrift informeert u over alle onderwerpen die de ondernemende advocaat interesseren en aanbelangen.

De kernredactie bestaat uit advocaten die gepassioneerd zijn door hun beroep en die zelf graag stilstaan bij de nieuwe evoluties. Daarnaast is er een schare co-auteurs die beknopt en to-the-point hun expertise (in marketing, IT, accountancy, deontologie, sociaal recht, enz.) samenballen in leesbare, toegankelijke bijdragen.

View all posts

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *