Jubel

Jubel staat voor Juridisch België en is het online content platform met actueel juridisch nieuws en spraakmakende content voor juridische professionals.
Jubel is gespecialiseerd in juridisch nieuws van, voor en over advocaten, fiscalisten, juristen, bedrijfsjuristen, notarissen, gerechtsdeurwaarders, paralegals, magistraten, rechtenstudenten… Op Jubel verschijnen dagelijks juridisch actuele onderwerpen over alle aspecten van het recht in België. Om die reden is Jubel een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van evoluties in juridische wereld en het Belgisch recht.

Advocaten vechten detachering aan: volg het proces voor het Hof van Cassatie op de voet!

De algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies heeft in haar vergadering van 27 januari 2016 een reglement goedgekeurd over de werkzaamheden van advocaten in het kader van detachering. Het reglement werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 04 februari 2016.Twee onderscheiden verzoekschriften tot nietigverklaring werden door advocaten ingediend bij het Hof van Cassatie. De Orde van Vlaamse Balies zal tussenkomen in de procedure voor het Hof van Cassatie.

Het aangevochten reglement wordt niet geschorst door de verzoeken tot nietigverklaring indien deze worden ingediend door advocaten.

Voor het eerst kan u rechtstreeks een proces voor het Hof van Cassatie op de voet volgen vanaf indiening van het verzoekschrift tot het arrest.

In bijlage vindt u het eerste verzoekschrift tot nietigverklaring van het reglement tot invoeging van afdeling III.1.9. in verband met de werkzaamheden van advocaten in het kader van detachering in de Codex deontologie voor advocaten, ingediend op 02 mei 2016.

Verzoekschrift tot nietigverklaring

Wat denkt u? Deel uw mening hierna, scroll naar onderaan de pagina!

 

Jubel

Jubel staat voor Juridisch België en is het online content platform met actueel juridisch nieuws en spraakmakende content voor juridische professionals.
Jubel is gespecialiseerd in juridisch nieuws van, voor en over advocaten, fiscalisten, juristen, bedrijfsjuristen, notarissen, gerechtsdeurwaarders, paralegals, magistraten, rechtenstudenten… Op Jubel verschijnen dagelijks juridisch actuele onderwerpen over alle aspecten van het recht in België. Om die reden is Jubel een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van evoluties in juridische wereld en het Belgisch recht.

View all posts

1 comment

Laat een reactie achter aan Bart GODDYN Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • De titel lijkt me niet helemaal correct. De detachering op zich wordt wellicht niet aangevochten maar wel de wijze waarop de OVB de detachering tracht te reglementeren.

    In ieder geval kan de sector zich maar best voorbereiden op de realiteit. De wijze waarop juridische diensten worden verleend (vooral aan bedrijven en door globalisering) verandert snel en sterk. Het is eigenaardig en betreurenswaardig dat bepaalde “instituten” zo krampachtig omgaan met die realiteit. Men zou zich zelfs kunnen afvragen of de vertegenwoordigers van dergelijke instituten die realiteit wel kennen of zich minstens willen openstellen voor die realiteit. Dat zou de belangen van de leden van de beroepsgroep ongetwijfeld veel méér dienen in plaats van bepaalde (gedateerde) would-be protectionistische maatregelen.